Algemene Voorwaarden

Inschrijving

Bij aanmelding ontvang je een inschrijvingsformulier.

Binnen enkele dagen na ontvangst van het inschrijfformulier beslist de studieleiding van Reflexology4U over je aangevraagde inschrijving en wordt per e-mail een bevestiging van je toelating toegezonden. Op de website staat aangegeven welke vooropleiding eventueel noodzakelijk is om tot een cursus toegelaten te worden.

Bij workshops is alle gebruik van handdoeken, producten en dergelijke steeds inbegrepen. Bij langlopende cursussen wordt tijdig medegedeeld wat je zelf dient mee te brengen.

De activiteiten starten stipt op het aangegeven uur. Vanaf een kwartier voor aanvang staat koffie en thee klaar om nog even een gezellige babbel met elkaar te doen. Indien je niet tijdig aanwezig kan zijn, verwittig je me zo snel mogelijk via sms: 0498/24.06.84

Betaling

De betaling gebeurt standaard bij inschrijving of binnen de 14 dagen na ondertekenen van het inschrijvingsformulier of ten laatste 3 dagen voor aanvang van de activiteit op rekeningnummer: BE44 7330 4862 7645. Dit is afhankelijk van het inschrijfmoment.

Bij niet betaling op de uiterste betaaldatum, is intrest verschuldigd van 10% van het factuurbedrag plus 50 euro administratiekosten.

Eigendom van het lesmateriaal

Na beëindiging van je studie en de volledige betaling van het lesgeld, wordt het lesmateriaal je eigendom. Het auteursrecht van de cursus blijft echter berusten bij Reflexology4U, zodat je het lesmateriaal niet mag kopiëren, opslaan in een databestand, uitlenen, verkopen, of op een andere manier aan anderen ter hand stellen.

Aansprakelijkheid

Reflexology4U is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal van een bepaalde cursus, noch voor de toepassing van de lesstof door jezelf of enige andere derde. De aansprakelijkheid van Reflexology4U is beperkt tot maximaal de hoogte van het voor de betreffende cursus of cursusmodule betaalde lesgeld.

Annulering

Annuleren kan kosteloos binnen de 7 kalenderdagen na het ondertekenen van het inschrijfformulier. Bij annulering na deze 7 dagen is er een terugbetalingsmogelijk van 50% van het inschrijvingsgeld. Wanneer je annuleert minder dan 1 week voor de start van de live activiteit, wordt er geen terugbetaling voorzien. Tevens is er geen terugbetaling bij online cursussen en workshops aangezien deze meteen starten na het achterlaten van je gegevens.

Eénmalig krijg je de gelegenheid om je aan te melden voor de eerstvolgende zelfde cursus.

Annuleren doe je steeds schriftelijk door op het inschrijvingsformulier de reden van afmelden te noteren en me opnieuw te bezorgen. Dit kan zowel via mail: info@hildeschoonjans.be als per post: Reflexology4U t.a.v. Hilde Schoonjans; Everslaarstraat 205; 9160 Lokeren.

Wanneer de activiteit niet kan doorgaan (ziekte, onvoldoende deelnemers,…) wordt het betaalde bedrag binnen de 10 dagen teruggestort op je rekening.

Bij aanmelding verklaar je je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Reflexology4u.