Is voetreflexologie gevaarlijk?

Is voetreflexologie gevaarlijk? Misschien een heel enge vraag, maar er gaan dan ook de wildste verhalen rond over voetreflexologie. Tijd om dat toch even te kaderen.

Algemeen

Het doel van voetreflexologie is om homeostase of evenwicht te bekomen. Homeostase is het op elkaar afstemmen van de verschillende lichaamsfuncties. Dit gebeurt automatisch. Alles wat invloed heeft op het lichaam, zoals pijn, temperatuursveranderingen, een infectie, een verminderde zuurstoftoevoer,… en ja, ook stress, zorgt voor een verstoring van het evenwicht. Het lichaam is dus steeds opnieuw op zoek naar evenwicht want wanneer de lichaamsfuncties uit balans zijn, werken de cellen niet optimaal. Deze proberen zich zo snel mogelijk zelf te herstellen!

Ja, het lichaam kan zichzelf genezen!

Maar als je goed las, dan weet je dat het lichaam bijna constant opnieuw evenwicht moet zoeken aangezien er zoveel wisselende factoren zijn in het leven.

In het lichaam zitten vele ingebouwde metertjes. Er zitten er o.a. in de hersenen en die houden lichaamsfuncties in het oog zoals de hoeveelheid glucose in het bloed, de bloeddruk, de lichaamstemperatuur, de pH waarde van het bloed,…

Deze metertjes geven op hun beurt signalen naar andere lichaamsfuncties om het evenwicht te bekomen.

Wat doet voetreflexologie

Reflexologie moedigt het lichaam aan om te doen wat er moet gebeuren.
Dit kan dus ook betekenen dat een aankomende ziekte zal uitbreken of een dreigende miskraam effectief door zet. Vandaar dat je eerlijk moet zijn naar je cliënten toe en hen de keus laten of ze al dan niet een sessie willen.

Maar het is niet zo dat voetreflexologie in staat is om een ziekte te doen ontstaan, om kanker verder uit te zaaien,…

Als voetreflexoloog maak je niemand ziek en je kan ook niet iemand genezen.

We verminderen d.m.v. het gericht werken op de voeten stress waardoor het zelfhelend vermogen weer optimaal kan werken.

Contra-indicaties

Toch zijn er een aantal contra-indicaties. Situaties waarbij voetreflexologie niet is aangewezen. Denk daarbij in de eerste plaats aan mensen met een orgaantransplantatie. Vaak moeten ze immuun-onderdrukkende medicatie nemen om afstoting tegen te gaan. Aangezien we niet exact weten hoe de reacties zijn bij mensen met een orgaantransplantatie, beschouwen we hen als cliënten waar geen voetreflexologie op mag worden toegepast. Ik las wel al eens dat je wel kan werken eens het orgaan door het lichaam is geaccepteerd en met toestemming van de arts. Maar ik heb het zelf nog niet gedaan!

De meeste contra-indicaties zijn in het leven geroepen om toch met enige voorkennis van zaken te werken, niet omdat het gevaarlijk is. Je hebt best ervaring met voetreflexologie en je raadpleegt een arts voor medisch advies. Voorbeeld bij zwangerschap, diabetes, kanker, bloeddruk (te hoog of te laag),…

De ervaring doe je op door eerst te werken op gezonde cliënten en a.d.h.v. deze ervaring, extra kennis,… groei je door naar “therapeutisch” handelen. Eigenlijk is dat niet zo zeer juist. Je cliëntenmogelijkheden worden groter.

Dus je start met de basis via de online basiscursus voetreflexologie. Daarna groei je verder in de Academy. KLIK HIER voor meer info of start meteen na de betaling van slechts 199 euro!
Alles begint met een goede basis!

Of scan rechtstreeks de QR-code

Werk niet rechtstreeks op:

  • Spataders
  • Bot- en gewrichtsblessures
  • Huidinfecties
  • Beschadigde huid
  • Blauwe plekken

Dus: voetreflexologie is niet gevaarlijk, maar je moet wel weten met wat je bezig bent!